ДДС-то за туристическите услуги да се уеднакви на 9%, предвиждат промените в Закона за данък добавена стойност, които бяха приети на първо четене от парламента. Очаква се ставката да се прилага от 1 април 2011 година за всички доставки по настаняване.

Лидерът на СДС Мартин Димитров предложи да не се предприема подобна стъпка на този етап, тъй като няма смисъл от по-високи данъци в условията на криза. По думите му по-удачно е да се приеме 7 на сто данък върху организирания и неорганизирания туризъм.

За проекта гласуваха 67 народни представители, четирима бяха против, а 19 се въздържаха. Новата ставка ще се прилага за всички доставки по настаняване.

 

По-рано парламентът прие на първо четене и промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, според които се удържа данък от платеца на наема, когато той е предприятие или самоосигуряващо се лице. С оглед на това се предвижда налагането на глоба при неиздаване на документ като касова бележка или формуляр „Сметка за изплатени суми”.

Така физическо лице, което не издаде документ за придобитите от него доходи, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв. Глобата се налага поотделно за всеки неиздаден документ. При повторно нарушение глобата е в размер от 200 до 1000 лв.