10 милиарда евро са необходими за инвестиции във ВиК-сектора на страната, Това съобщи вицепремиера и министър по управление на еврофондовете Меглена Плугчиева, която присъства на Международна конференция за стартиране на съвместен българо-немски проект във водния сектор.

Вицепремиерът Плугчиева заяви, че ВиК-мрежата е силно амортизирана и изоставена поради липса на средства. Тя посочи още, че между 30-35 процента от необходимите 10 милиарда евро могат да бъдат усвоени чрез оперативните програми на ЕС, за останалата част от парите трябва да се търсят алтернативни варианти.

Един от тях е създаването на публично-частни партньорства. Ресурсът, който е предвиден за водния сектор в периода от 2007-2013 година по оперативните програми, възлиза на 1.8 млрд. лева. До момента са сключени договори за 711 милиона лева, уточни още Плугчиева.

Сумата от 10 млрд. евро, на колкото се изчисляват нужните инвестиции, бе цитирана още през месец ноември 2008 година, когато Българската асоциация по водите проведе работна среща за развитието на капацитета във водния сектор.