Националният гаранционен фонд (НГФ) и Сосиете Женерал Експресбанк подписаха споразумение за гаранционна линия за 5 млн. лв.

Целта на споразумението е да улесни достъпа на български малки и средни фирми до банково финансиране чрез осигуряване на допълнителни гаранции за получаване на кредит. Фондът ще поема до 50% от кредитния риск, като останалите 50% се поемат от SG Експресбанк.

НГФ предлага две гаранционни програми. Чрез първата ще се издават гаранции на малки и средни предприятия за инвестиционни кредити. За тях ще могат да кандидатстват стартиращи фирми и вече съществуващи фирми с реална дейност над 1 година. Максималната гарантирана сума за стартиращи фирми ще е до 250 000 лева, а за съществуващи фирми - до 500 000 лв. Гаранциите ще могат да се ползват за кредити с до 10 годишен срок. 

Втората гаранционна  програма е за експортно ориентирани  фирми, които желаят да изтеглят оборотен кредит. При тази схема гарантираната  сума и за съществуващите и за стартиращите фирми ще е до 250 000 лева, а срокът на гаранцията - до 2 години.

SG Експресбанк е десетата кредитна институция, която подписва гаранционно споразумение с НГФ. До този момент Националният гаранционен фонд  подписа споразумения с Банка ДСК, ОББ АД, Райфайзенбанк, ПИБ, Банка Пиреос България, СИБАНК, Алианц Банк, МКБ Юнионбанк, Интернешънъл Асет Банк. Те са на обща стойност 76 млн. лв.

Националният  гаранционен фонд е дъщерно дружество  на Българска банка за развитие и  беше учреден през 2008 г. За създаването на НГФ и разработването на гаранционните схеми е използван опитът на гаранционни фондове от Германия, Франция, Австрия, Италия, Белгия и др. европейски страни.