108 758 лева е струвало лечението на европейски граждани през миналата година, които са търсили медицинска помощ във Варна в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност в Европейския съюз. Това съобщиха от пресцентъра на местната Здравна каса.

От лекуваните във Варна чужденци най-често медицинска помощ са търсили граждани от Великобритания, за които е платена половината от общата сума за лечението на европейци. След тях по многобройност се нареждат германците, но медицинска помощ е оказвана и на граждани на Австрия, Белгия, Гърция, Дания и още 14 европейски страни.

Най-голямото перо от общата сума е струвало болничното лечение на чужденците. За него здравната каса е заплатила 102 999 лева. По размера на разходите за лечението на чужди граждани на второ място са плащанията за ползвана първична медицинска помощ. Най-малко - 76 лева, е струвало лечението на европейски граждани при зъболекар.

Освен чужденци във Варна през миналата година са лекувани и пациенти от други населени места в страната, които са търсили тук качествена медицинска помощ. 21 949 първични прегледа са платени от здравната каса за пациенти от други населени места. Най-често медицинска помощ във Варна са ползвали жители на Добрич, за които са реализирани и платени по каса 7105 прегледа. На второ място с реализирани 3082 прегледа са пациенти от Бургас, следвани от Силистра, Шумен, Разград и Търговище.