Над 100 са одобрените концесии за добив на подземни богатства за по-малко от година – откакто е създаден единният орган за управлението на подземните богатства, научи Дарик от зам.-министърът на икономиката Делян Добрев. Над 1000 работни места ще бъдат открити в рамките на тези концесии. До пролетта на миналата година искания за разрешения за търсене и проучване се приемаха в три министерства, което сериозно е забавяло цялата процедура.

До миналата година три министерства – на икономиката, на регионалното развитие и на околната среда са приемали исканията за концесии, свързани с добив на подземни богатства. От пролетта на 2011 г. единният орган в икономическото министерство поема тази функция, което по думите на зам.-министър Делян Добрев е ускорило в пъти проверката и даването на разрешения.

Оттогава са издадени и над 150 разрешения за търсене и проучване на подземни богатства. Разрешените за по-малко от година концесии ще доведат до над 175 млн. лева инвестиции – държавата ще вземе и над 6 млн. лева допълнително концесионно възнаграждения. Ресорният заместник-министър напомни, че с последните промени в Закон за подземните богатства вече 50% от концесионните възнаграждения остават като приход на общините, вместо досегашните 30%.

Освен, че облекчава фирмите и налага по-ясни правила, единният орган за управление на подземните богатства осъществявал и по-сериозен контрол при закъсненията и плащането на глобите. Като резултат през 2011 година има с 50 процента повече приходи – от 47 млн. лева заложени от концесионни такси и санкции, са събрани 63 млн. лева.

Текущата сметка се влошава