На фона на спадовете в САЩ, Българската фондова броса регистрира предимно повишения. Единствено секторът на дружествата инвестиращи в имоти отразява негативните инвеститорски настроения. Въпреки това активността през цялата седмица беше слаба, а оборотите ниски.

SOFIX + 1.21%

BG-40 + 2.02%

BGREIT – 1.43%

BGTR30 + 0.75%

Изразена тенденция към понижение показаха търгуваните на борсата банки. Първа инвестиционна банка загуби най-много, 1.19% от пазарната си капитализация. Последва я Централна кооперативна банка, чиято средна цена за лот падна с 0.85%, акциите на Корпоративна търговска банка поевтиняха с 0.19%. Единствено Българо-Американска кредитна банка отчете повишение от 0.02%, но при много ниски изтъргувани обеми.

С превес на песимизма се търгуваха и акциите на инфраструктурните дружества: Холдинг пътища – 2.7%, Мостстрой – 5.97%. Изключение тук правят книжата на Трейс груп холд, които поскъпнаха чувствително с + 6.55%.

Тази седмица се характеризира с много висока активност по позициите на Химимпорт. Прехвърлиха се 220 878 от обикновените акции на дружеството. Книжата на компанията поскъпнаха с 4.43%.

Сред най-силно поскъпващите се наредиха дяловете на Албена Инвест холдинг (6.76%), Албена (4.97%), Химко (7.27%), Софарма (3.06%), Оловно – цинков комплекс (3.93%), Зърнени храни България (3.58%), Стара планина холд (1.42%), Еврохолд (1.43%) и други.

Минимални повишения под процент регистрираха Българска роза – Севтополис, Неохим, Енемона и др.

Със загуба приключи седмиацта за Полимери (– 3.97%), БенчМарк Фонд Имоти (– 2.37%), Евро инс (– 3.17%), Индустриален холдинг България (– 0.9%), Монбат (– 0.62%), Каолин (– 1.87%).