40% ръст на заетостта на индустриалните площи в София, показва анализ на Forton International за последното тримесечие на 2010 г.

 

В следствие на икономическата обстановка в страната от началото на 2010 г. нивото на заетост при модерните индустриални площи в района на София плавно се понижаваше, като през третото тримесечие процентът незаети площи достигна 9.24%.

 

След есента на 2010 г. тенденцията се обърна и заетостта рязко нарасна. Свободните наличности спаднаха до 4.12%, което съответства на 22 169 кв.м. Това представлява 40% по-висока заетост спрямо края на 2009 г., когато свободните индустриални площи в района на София бяха 36 745 кв.м.

 

Според Forton International рекордно високата заетост на индустриалните площи е следствие от икономическото оживление и съответно по-високото търсене в края на годината.

 

Сключените договори за наем на индустриални площи в новите логистични центрове само за четвъртото тримесечие на 2010 г. надвишават 13 000 кв.м, което затвърждава сигналите за повишената активност в сектора в района на София.

 

Сред новите наематели се открояват компаниите от хранително-вкусовата промишленост, козметичните и фармацевтични дружества и класическите логистични оператори. Дали тези фактори ще влияят трайно и ще допринесат за усвояването на останалата част от незаетите площи и развитието на нови проекти, ще стане ясно към средата на 2011 г.

 

В края на 2010 г. модерните индустриални площи в района на София достигат 538 551 кв.м. Това е ръст от почти 27% спрямо същия период на 2009 г., когато наличните площи бяха 425 550 кв. м, сочат данните на Forton International.

 

Офертите за базов наем на модерни индустриални площи в момента са от порядъка на 4 евро за квадратен метър при договори най-често със срок от 3 до 5 години, спрямо оферти от средно 5 евро за кв.м в края на 2009 г.

 

Спад има и при наемните нива на офис площите в логистичните центрове. За втора година намалението при тях е с 25% на годишна база.

 

От Forton International посочват, че в световната практика офис частта заема не повече от 10% от застроената площ на логистичния проект. Наемните нива на тези офиси най-вероятно ще се доближават до тези на складовете, чиято дейност е предвидено да обслужват.

 

Доходността от първокласни логистични площи в района на София остава 13%. Поради липсата на инвестиционни сделки, които да подкрепят тази стойност, тя е определена на база на доходността при сключените индустриални и логистични сделки от Cushman&Wakefield в Централна и Източна Европа.

 

През последното тримесечие на 2010 г. са завършени индустриални и логистични проекти с разгъната площ от 11 117 кв.м в района на София, като за същия период през 2009 г. обемът е значително по-голям и се равнява на 52 000 кв.м.

 

За цялата 2010 г. индустриалните проекти, влезли в експлоатация в района на София, са 113 001 кв.м, което е с близо 50% повече от реализираните 75 500 кв.м през 2009 г. Съществен принос за ръста в сектора през 2010 г. имат логистичните бази на Лидл – 36 000 кв.м, Била – 19 605 кв.м и Транскапитал сграда № 4 – 8 000 кв.м.

 

От Forton International очакват повишаване на активността на наемателите през 2011 година, най-вече с оглед на по-ниската цена на земята и по-ниските строителни разходи в момента.