Ръководителите  на синдикатите в заводите ТЕРЕМ в страната се събраха в Търговище и се обединиха около обща декларация. Тя е адресирана до премиера Бойко  Борисов, до президентите на КНСБ и КТ Подкрепа и до министъра на отбраната Николай Младенов. Възможно е през следващата седмица ТЕРЕМ- Хан Крум - Търговище да премине към ефективни стачни действия.

Поводът за синдикалното заседание в Търговище е свързан с конкретни действия на ръководството на ТЕРЕМ - Търговище, които ще доведат до съкращение на най-малко 200 души от завода. Синдикалистите настояват още за диалог с ръководството на холдинга и ясна програма за действие през 2010г.

Според  Витан Вълчев - единият от местните представители в Синдикалния съвет на ТЕРЕМ ЕАД, ръководството на завода в Търговище е излязло на 13 октомври с предложение през ноември и декември работниците да преминат на 4-часов работен ден. То е било отхвърлено. Вчера изпълняващият длъжността директор Николай Радев, който към момента е в оставка, е предложил на синдикатите покана за масово уволнение на 200 души през декември и януари. В 7-дневен срок те трябва да изразят становище по тази покана. В същото време, според Вълчев, вчера следобед Радев е издал заповед, с която обявява престой на работниците от 15 дни, а това означава, че на 16-тия ден има право да премине към прекратяване на трудовите им договори.

В декларацията на Синдикалния съвет до министър-председателя Борисов се казва, че "въпреки неколкократните писмени искания за свикване на Съвет за социално сътрудничество в ТЕРЕМ ЕАД това е отказано и липсва социален диалог. Пристъпва се към процедура за масово уволнение на работници и служители от ТЕРЕМ-Хан Крум, която засяга над 40% от личния състав на предприятието. Повечето заводи нямат производствени програми за тази и следващата година. Ръководството на Министерството на отбраната не получава адекватна социална и икономическа информация за състоянието на военно-ремонтните заводи."

Според  декларацията, в повечето предприятия ремонтират военна техника и въоръжения, отпаднали от Българската армия през частни фирми (включително и от чужбина), като подизпълнители вместо да бъдат преки партньори на Министерство на отбраната и Българската армия. Това означава, че водещи в тези случаи са корупционни схеми и тлъсти комисионни, според авторите на документа.

Към момента  задълженията на ТЕРЕМ-Търговище са близо 10 милиона лв. Заводите в Пловдив и Костенец имат работа за още месец-два. Съществува сценарий за декапитализация и продажба на заводите за един лев. Националната сигурност е застрашена - смятат още синдикалните лидери на ТЕРЕМ.

Според  представителите на Синдикалния съвет, зам.-министъра на отбраната Валентин Радев е изказал мнение, че на временно изпълняващите длъжността директор в заводите е забранено да вземат подобни решения, защото предстои назначаването на ново ръководство.