През третото тримесечие на 2009 г. в пенсионноосигурителните дружества са подадени общо 31 836 заявления за промяна на участие и прехвърляне на средствата от един пенсионен фонд в друг. Това показва статистиката на Комисията за финансов надзор.

Общо 28 350 осигурени лица от подалите заявления през третото тримесечие на тази година, са променили участието си във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване. Общата сума на прехвърлените средства в друг пенсионен фонд от съответния вид е 21.957 млн. лв.

Осигурените лица, възползвали се от правото си за промяна на участие и прехвърляне на средства от индивидуалните партиди през деветмесечието на 2009 г. са общо 78 290. Общият размер на прехвърлените средства от началото на годината е 57.620 млн. лв.