Над 60.5% доходност реализира към 30 ноември Елана Високодоходен Фонд, съобщиха от компанията. Нетната стойност на активите му към същата дата възлиза на над 28.2 млн. лв. Доходност от 58.17% и 52.94% реализират съответно Елана Балансиран Доларов и Елана Балансиран Евро Фонд, като най-ниска /5.70% / е постигнатата доходност на Елана Еврофонд.

Предлагането на дялове от ЕЛАНА Балансиран Евро Фонд започна преди две години, който бе последван от първия фонд за инвестиции в щатски долари – ЕЛАНА Балансиран Доларов Фонд, а след това се появи и високорисковият ЕЛАНА Високодоходен Фонд.

През есента на 2007 г. компанията въведе на пазара  ЕЛАНА Фонд Паричен пазар, който само за един месец от публичното предлагане на дяловете му събра активи за близо 6 млн. лв. при закупени над 56 хил. дяла от фонда към 30 ноември 2007 г.

Управляващото дружество ЕЛАНА Фонд Мениджмънт отбелязва петгодишнината от началото на предлагането на свои продукти с общо управлявани нетни активи над 140 млн. лв., като към 30 ноември 2007 г. само вложенията на инвеститори в петте взаимни фонда на ЕЛАНА са близо 117 млн лв.