Част от издадените разрешителни за мини Вец-ове попадат в зоните на Натура, но ще бъдат построени въпреки това, каза Нона Караджова. По думите й предишното правителство е издало около 800 разрешителни, но са построени само 120.

Според Караджова зад 80% от проектите не стои истински инвестиционен интерес. По въпроса с ТЕЦ-Брикел министър Караджова посочи, че още през 2003 г. е избрал план за работа за 20 000 часа дейност без сероочистваща инсталация и след това е длъжен да изведе от употреба съоръженията си.