Адванс IPO Фонд е най-новата колективна инвестиционна схема, управлявана от “Карол Капитал Мениджмънт”. Фондът е с уникален фокус – инвестиции в първични публични предлагания в страните от Централна и Източна Европа. Първоначално фондът възнамерява да инвестира в акции на компании от България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Русия, Украйна, Полша, Чехия, Словакия, Словения, Унгария, Литва, Латвия, Естония, Турция, Гърция, Казахстан, а на един бъдещ етап и в други страни от Централна и Източна Европа като Македония, Черна Гора, бивши съветски републики. Адванс IPO Фонд е подходящ за широк кръг от инвеститори.

Да разкаже за новият фонд потърсихме Надя Неделчева, която е портфейлен мениджър на ДФ Адванс IPO Фонд.

Г-жо Неделчева, защо решихте да направите IPO фонд?

Създаването на Адванс IPO Фонд е естествeно продължение на стремежа ни да предложим нови продукти на инвеститорите. Доста дълго дискутирахме и анализирахме какъв да бъде фокуса на този фонд - като тип инвестиции и като регион. Насочихме се към този регион, както поради потнециала, който предлага, така и порад и факта, че отдавна присъстваме на тези пазари, като предлагаме както брокерски услуги, така и управление на активи. Първо се появи Адванс инвест, който инвестира у нас и в Румъния, последван от Адванс Източна Европа, който включва шест пазара в региона. В този смисъл Централна и Източна Европа се явява и региона, в които ние имаме доста натрупан опит.

Защо се спряхте на IPO фонд конкретно в този регион?

Смятаме, че в този регион практиката да се набира капитал чрез борсата тепърва ще се утвърждава. В повечето пазари се наблюдава разминаване между търсенето и предлагането, като свободните пари на пазара създават силно търсене на качествени акции. Това създава и засилен интерес към новите листвания. Определено в България виждаме вече съвсем ясна тенденция за това борсата да се утвърждава като механизъм за разпределяне на капитали. Тази тенденция е на различен етап от развитието си в страните от региона. В Полша се наблюдава абсолютен бум на IPO-та, като тази година до момента са имали близо 70 IPO-та, което е почти двойно на броя първичните публични предлагания през 2006 г. В България и Русия също има немалък брой предлагания, но в останалите страни те са доста по-редки. В Румъния например тази година до момента имаше само едно IPO с малки размери на емисията като сега предстои листването на националната им компания за пренос на газ - Трансгаз. В Хърватска имаше четири IPO-та, в Турция бяха осем. Има и държави, в които поради различни законови пречки не е имало листвания на частни компании, като в Сърбия например, и там развитието на това направление тепърва предстои.

В други пазари, които принципно са по-развити от нас, като например Чехия и Унгария, тази практика също не е силно утвърдена. Така например в Чехия тази година се е провело само едно първично публично предлагане, като не повече от 5 компании до момента са се листвали на чешката борса. Тенденцията обаче е все повече компании да се ориентират към набирането на капитал през борсата. Разбира се ще отнеме време, но считаме, че потенциалът за това е значим.

Какви са плюсовете и минусите на фонда?

Плюсовете за инвеститорите са, че по този начин те ще имат достъп до IPO сделки на много пазари. До момента в България бе сравнително лесно за физически лица да участват в IPO-тата. Ако обаче те искат да участват в чужди IPO-та това би било доста по сложно, поради факта, че за един инвеститор би било трудно да прави анализ и да следи толкова много IPO-та. Ние се целим в над 15 държави в Централна и Източна Европа.

От друга страна чисто организационно участието за индивидуален инвеститор е сложно. При много от IPO-тата в региона има рестрикции по отношение на групите инвеститори, които могат да участват, като дела за всяка група е предварително определен, т.е има квота за местни физически лица, за чуждестранни институционални и за местни институционални инвеститори. А чрез този фонд ние даваме шанс на местните инвеститори да участват в тези сделки в един доста обширен регион.

Първичните публични предлагания носят по-висок потенциал именно поради по- високия риск, с който са свързани. Рисковете са няколко. Първо по линия на неизвестността за това как компанията ще се държи като публична. Когато инвестираш в дадено дружество ти преценяваш освен всички останали фактори и нивото на корпоративно управление – т.е нейното отношение към миноритарните акционери, степента на разкриване на информация и т.н. Докато при една до момента затворена компания ти нямаш наблюдение върху тези фактори. Друг риск е свързан със самите процедури и се свежда до това какво презаписване ще се получи и съответно какъв дял от заявеното количество ще запишеш.

Какъв е хоризонта на държене на акциите?

Ние се стремим към изчистен IPO фокус, като хоризонтът ще бъде краткосрочен. Дефинирали сме като правило, че ще държим акциите не повече от една година след листването на съответната компания.

Защо акциите ще се държат само 1 година?

Според нас това е срока, в който се наблюдава ефекта на новата компания.

Как един човек може да участва във фонда?

По никакъв начин не се различава от другите колективни инвестиционни схеми. За да бъде достъпен фонда за широк кръг от инвеститори номиналът на един дял е определен на 1 евро.

Кога се очаква да започне публичното предлагане на дялове от фонда?

Публичното предлагане на дялове от фонда ще започне на 23 ноември.

За кого е подходящ Адванс IPO фонд?

Считаме, че Адванс IPO фонд е подходящ за широк кръг от инвеститори. Все пак обаче трябва да са склонни на по-висока степен на риск. Фондът е подходяш както за индивидуални, така и за институционални инвеститори.

Как са разпределени активите във фонда?

Нямаме ограничения, освен самите законови, по отношение на сектори или на страни. Ще инвестираме само в акции, като това също допринася за по- високия риск.

Как ще бъде гарантирано записването на акции от всяко IPO в което се участва?

Гаранции не може да има, защото видяхте какво се случи с Трейс Груп например, където за институционални инвеститори беше безсмислено да се участва. С оглед на по-успешното протичане на процеса по селекция и по записване, във всички страни от региона установяваме контакти с местни брокери, чрез които ще действаме.

Трябва ли според вас да се задължават инвеститорите да внасят парите си предварително при участие в IPO?

Според мен би трябвало да се търсят гаранции, че съответния клиент може да запише заявеното количество акции, за да избегнем подобни случаи, каквито наблюдавахме до момента.

Кое от предстоящите IPO-та Ви се струват перспективни?

Има няколко IPO-та, които разглеждаме в момента. У нас това е IPO-то на Енемона АД, в Румъния - Трансгаз, до края на ноември предстои и първично публично предлагане на втората по големина словенска банка, което ще е първото IPO в Словения за последните 8 гoдини. Разглеждаме Агрия груп холд, Зърнени храни България, Софарма трейдинг също смятам че ще е интересно. В Чехия предстои също едно доста голямо IPO, на най- голямата им компания за добив на черни въглища, като стойността на емисията се очаква да е около 300 млн. евро. В Словения предстои приватизация чрез борсата на водещия им застраховател.

Приватизационните процеси, които не навсякъде са приключили, и шансовете за раздържавявания чрез борсата, са още една причина да се насочим към този регион.

IPO-тата са свързани със значителен риск, защото предлаганата компания няма пазарна история. Как ще предпазите акционерите или може би това че ще държите акциите само една година е един вид застраховка?

Не бих казала че едната година е застраховка. При листването на частни компании рискът е сравнително по-умерен, тък като компаниите се листват доброволно и осъзнават предимствата и задълженията на този статут. В този смисъл бих казала, че дружествата, които се листнаха през последната година и половина у нас, определено показват добра осъзнатост в тази насока.

IPO-тата са цикличен бизнес. Както сама казахте има държави, в които все още не е имало IPO през тази година. Това не прави ли трудно предвиждането на паричните потоци на фонда?

Безпорно ги прави, но ние сме се насочили към този регион и към този фокус защото виждаме ясната тенденция това да се променя. За пазарите, в които тя е значително по-ясно очертана, като Полша и България, все още не може да се говори, че е достигната фаза на насищане. На другите пазари този въпрос става все по- актуален и съответно може да се очаква засилване на IPO активността.