Комисията за финансов надзор наложи временна забрана за търгово предложение от Албена Холдинг за закупуване на акции на Албена от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник Булброкърс.

Временна забрана за търгово предложение получи и Бизнес Център Изгрев ЕООД, за закупуване чрез инвестиционен посредник ЦКБ на акции на Слънце Стара Загора-Табак, от останалите акционери на дружеството.

Надзорът наложи временна забрана за търгово предложение на Химимпорт инвест за закупуване на акции на Холдинг Асенова крепост, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник ЦКБ.

КФН одобри търговото предложение на Химимпорт инвест за закупуване на акции на Асенова крепост от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник ЦКБ.