Комисията за финансов надзор решени да намали вноската към Гаранционния фонд на застрахователите, предлагащи задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите, от 10 на 8.50 лв. за всяко моторно превозно средство.

Определи се и размера на вноската на застрахователите, предлагащи задължителната застраховка „Злополука” на пътниците, на 0.15 лв. за всяко място, без мястото на водача.

С решението се намалява размерът на вноската на застрахователите към Фонда, а косвено и задължението на потребителите, които са крайните платци на вноската. Актът се издава по предложение на Съвета на Гаранционния фонд, в който участват всички застрахователи, предлагащи „Гражданска отговорност”. Предложението за размера на вноската е определено при прогнозен брой застраховани МПС за 2008 г. от 2.5 млн. броя.

В случаите на разсрочено плащане на премията по задължителните застраховки, Съветът на Фонда предлага цялата дължима вноска да се начислява и да се събира с първата вноска на премията.

Решението влиза в сила от датата на влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, приет на 8 ноември тази година.