Областният управител на Стара Загора Йордан Николов и инж. Иван Христов, директор „Административна дейност и управление на персонала" в Трейс Груп Холд АД обсъдиха възможностите да бъдат наемани местни работници в изграждането на магистрала "Тракия".

Очаква се всеки момент да бъде подписан договора за възлагане на изпълнението на Лот 2 на автомагистрала „Тракия", съобщи Христов.

„Идеята ни е да се направи подбор на работната ръка в региона, като се включат Бюрата по труда", обясни административния директор на дружеството. „Тъй като лотът е предимно на територията на Старозагорска област, ще направим заявка за броя и квалификациите на необходимите работници и специалисти. Бюрата по труда трябва да заявят необходимия финансов ресурс от правителството и да се извърши предварителен подбор на работната ръка", допълни Христов.

Около 3 000 - 4 000 хиляди човека ще участват ежедневно в строителството на магистралата, ще бъдат ангажирани между 500 и 600 машини. Ще са необходими както специалисти, оператори на машини, така и неквалифицирана работна ръка.

Според административния директор на дружеството Иван Христов, кандидати за работата ще има от цялата страна, но политиката на фирмата е да се наемат местни хора.

Областният управител Йордан Николов обеща съдействие и се ангажира да подпомогне в процеса на организация на специализирани курсове за обучение по необходимите професии. Според него може да се използва и Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси" на Министерството на труда и социалната политика за подготовка на персонал за строителството на магистралата.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!