Наемите на търговските учили паднаха до нивата им от 2002 година. това показва анализът за второто тримесечие, извършен от специализираната в този бранш компания Forton International.

Рекордните 163 000 кв.м. нови търговски площи са излезли на пазара през Q2, като основна причина за това увеличение, дават новооткритите молове в София и Пловдив.

В резултат на това България излезе напред в европейската класация за търговска площ на 1000 души население, изпреварвайки Украйна и Гърция по този показател.

В продължение на тенденцията от 2009 година и в моловете, и по търговските улици се отчита сериозно намаление на наемните нива. Все още се наблюдава съществена разлика между наемите в моловете, отворени в периода 2006-2008 г., и новооткритите търговски центрове, като наемните нива в по-старите обекти остават по-високи, тъй като договорите за наем при тях са подписани преди 2008 г.

Спадът при наемите на годишна база е над 30% за София и близо 43-50% за другите големи градове.

Нивата на доходност за първокласни/висококачествени активи в сегмента остават непроменени спрямо предходното тримесечие и са респективно 9 % за търговските улици и около 9.5% за моловете.

Очакванията на Forton са пазарът да се възползва от по-слабо активния период, за да се преструктурира, като се появят и нови формати на търговски площи.