Туристическите услуги трябва да се облагат с единна ДДС-ставка, заяви в интервю за Дарик председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. Той допълни, че ставката следва да е по-ниска от предложения от финансовото министерство ръст от 7 на 14 %.

Велев подкрепи част от промените в данъчните закони, но настоя за по-голяма прецизност в изписването на текстовете. Той обаче категорично се противопостави на увеличението на минималната работна заплата.

Работодателите не подкрепят това предложение, тъй като минималната заплата е все пак заплата – тя трябва да се изработва, тя не е социално плащане. Предстои договаряне на максималните осигурителни прагове, минималния осигурителен доход между работодателите и синдикатите и там е мястото да се договорят минимални възнаграждения в различните браншове.

Като цяло според Велев, най-доброто на пакета промени в данъчните закони е, че той е малък. Не се предвижда увеличение на преките данъци. Има известно увеличение на ставките при акцизите. Предвиждат се също и промени в Данъчно - осигурителен процесуален кодекс, които целят ограничаване на неформалната икономика – като облагане по аналог на осигуровките, ограничаване на кешовите разплащания и др.

Това, което АИКБ не подкрепя, е намаляване на амортизационните норми и липсата на търсената промяна в начина на събиране на такса „смет”. В много общини генерираните битови отпадъци се събират пропорционално на балансовата стойност на компаниите. Това не стимулира компаниите да ограничават генерираните битови отпадъци, а напротив – наказва тези, които са инвестирали в дълготрайни активи.

Според шефа на АИКБ, увеличението на акциза върху горивата ще е от порядъка на 2.5 до 3.3%, т.е. няма да се отрази особено на крайната цена.

Относно промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, предвиждащи 10% данък върху плащанията към офшорни зони, Велев посъветва много да се внимава за какви плащания става дума, защото българските производители могат да станат неконкурентни.