Въпреки пазарните сътресения, много качествени компании се подготвят да станат публични дружества, изчаквайки стабилизирането на пазарните условия. Това пише в доклад "Променяща се среда – готови ли сте?”  на Ernst&Young. Той предлага пълен анализ на случилото се на пазара на IPO през изтеклата и първата четвърт на настоящата година в световен мащаб. Тежките икономически събития през 2008 г. сринаха световните пазари на първични публични предлагания,  намалявайки активността при търсенето наполовина в сравнение с 2007 г., се посочва в доклада. Ето още акценти от документа.

САЩ отчете 27% от привлечения капитал на световния пазар на IPO през 2008 г. Много е вероятно по-известните марки или по-големите компании да станат публични дружества, когато пазарите се стабилизират.

През 2008 г. Китай поведе в класацията по IPO сделки чрез приватизацията на 22 държавни предприятия. Веднъж пазарите да се възстановят - средните по големина дружества с надеждни парични потоци в сектори като храни и напитки, комунални услуги и телекомуникации - може би ще са първите, които ще се появят на публичната борса.

Европейските пазари на IPO през 2008 г. бяха свити в зората на финансовата криза. Седем от десетте най-големи първични публични предлагания в Европа дойдоха от развиващи се компании и то от държави, богати на нефтени продукти и на стоки с широко потребление. Развиващите се пазари предпочитат борсата в Лондон – тенденция, която вероятно ще се запази.

Саудитска Арабия се превърна в третия по големина пазар в света на IPO през 2008 г. Предвижда се едно добро възраждане на пазара на първични публични предлагания в Средния Изток веднага след подобряването на цените на пазара, подплатено със солидни финансови резерви.