По предварителни данни през юли 2015 г. оборотът в раздел "Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети" по съпоставими цени намалява с 0.6% спрямо предходния месец, съобщиха от НСИ. 

През юли 2015 г. оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни, нараства с 0.1% спрямо същия месец на предходната година. Тенденцията е при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет ­ с 2.2%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита ­ с 1.6%, търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия с 1.0%, и търговията на дребно с разнообразни стоки ­ с 0.9%.

По­значително намаление е регистрирано при: търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника ­ с 3.2%, търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали ­ с 1.4%, и търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия ­с 1.0%. 

През юли 2015 г. спрямо същия месец на 2014 г. оборотът нараства по­ значително при: търговията на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет ­ с 18.6%, търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита ­ с 13.2%, и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки ­ с 11.1%.

Спад е регистриран в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия ­ с 5.1%, в търговията на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия ­ с 4.8%, търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника ­ с 3.3%, и търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали ­ с 3.0%.