Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2014 г. са 453.8 хил., или с 1.8% над регистрираните през юли 2013 г., съобщиха от НСИ. 

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Обединеното кралство - с 67.7%, Германия - с 36.9%, Чешката република - с 16.3%, Австрия - с 15.3%,

Руската федерация - с 15.2%, Турция - със 7.1%. 

Същевременно намаляват пътуванията към Италия - с 24%, Франция - с 24%, Гърция - с 14.9%, Испания - с 10.5% и Македония - със 7.9%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през юли 2014 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 47.3%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 32.4%, и със служебна цел - 20.3%. В сравнение с юли 2013 г. сe регистрира увеличение при пътуванията със служебна цел, докато има намаление при тези за почивка и екскурзия.

През юли 2014 г. посещенията на чужденци в България са 1 792.5 хил., или с 4.9% над нивото от юли 2013 г. Регистрирано е увеличение на посещенията със служебна цел - с 54%, и с други цели - с 27.5%, докато посещенията с цел почивка и екскурзия намаляват с 11.9%. 

Увеличение е регистрирано при посещенията на граждани от Нидерландия, Германия, Испания и Белгия. Същевременно намаляват посещенията на граждани от Дания, Обединеното кралство, Унгария и Франция.