Ако се комбинират всички индекси на щастието, правени през последните 10 години, една южноамериканска страна винаги заема някое от челните места. Това е Коста Рика. В много отношения тази страна е уникална в глобален мащаб.

 

Нейната икономика е пример за това как се постига устойчив растеж, на какъвто Коста Рика се радва от 1982 г. насам, водена от туризма, земеделието и износа на електроника. През 2010 г. брутният вътрешен продукт на страната достигна 40.3 млрд. долара или по 11 663 долара на човек от населението. Очаква се ръстът на икономиката през 2011 г. да е около 4.3%, при 4.2% през 2010 г.

 

От БВП 6.4% дава земеделието, 22.1% - индустрията, а 71.5% идват от сектора на услугите. Инфлацията през последните 2 години е около 5.6%.

 

Безработицата през 2008 г. беше 4.9%. Заради кризата достигна 8.4% през 2009 г, и намаля до 6.8% през 2011 г. Банковият сектор е изключително добре развит, както и интернет банкирането.

 

Тежестта на публичният дълг на страната е сред най-ниските в света – 42% от БВП, като през последните 3 години правителството работи с бюджетен дефицит около 4%.

 

Износът на Коста Рика формира над 43% от брутния вътрешен продукт на страната, като най-големите пазари са САЩ, Китай, Холандия, Великобритания и Мексико.

 

Но всичко това не дава отговора на въпроса, защо икономиката на Коста Рика е толкова щастлива.

 

Един от основните фактори е уважението към жените. В Коста Рика те не са само красиви, а равнопоставени на мъжете. Президентът на страната е жена, както и близо 40% от депутатите в местния парламент.

 

Уважението към жените се съчетава и с респект към природата. Страната има уникална природа и разнообразие, като високата планинска верига, която минава през територията й създава две климатични области. Едната е разположена край студените води на Тихия океан, а другата, край топлото Карибско море. Така във вертикална посока по склоновете от плажовете до планинските върхове се оформят почти всички климатични области срещани в света. Има гъсти тропически джунгли, гори типични за умерения пояс и дори ливади от алпийски тип. 23% от площта на страната е защитена.

 

Нивото на образованост сред населението е над 96%, като средната продължителност на живота над 79 години. Показатели нетипични за страна със средна възраст на населението от 27 години. Държавата подпомага младите семейства като финансира до 100% от покупката на първото им жилище.

 

Коста Рика граничи с Никарагуа на север и с Панама на юг. Две от най-размирните територии в Латинска Америка. Но държавата няма армия. Данъците са високи, но освен на добро образование населението се радва и на една от най-добрите и достъпни системи на здравеопазване в света. Факт е, че много граждани на САЩ пътуват до Коста Рика за да се лекуват и то не само заради много по-ниските цени на услугите.

 

Пенсионната система на страната се гарантира от един държавен фонд, като възрастта за пенсиониран е 62 години при мъжете и 60 години при жените. Пенсиите са в размер на 60% от размера на 48-те най-високи месечни заплати на съответния костариканец.

 

Една от последните реформи на системата беше, че за всички заети лица стана задължително да се осигуряват и в частен пенсионен фонд. Системата има и трети стълб, който е доброволен.

 

Ако сравним България и Коста Рика ще намерим много общи неща, но и огромен брой разлики. За разлика от България, развитието и подобряването на условията на живот в Коста Рика е видимо през последните 20 години. Това е най-балансираната икономика в Южна и Латинска Америка. А успехът й се дължи на един много важен фактор – уважението към хората и към природата.