С новия прием на документи по двете общински мерки към Програмата за развитие на селските райони ще се осигурят 115 милиона лева за развитие на местните администрации, съобщи земеделският министър Мирослав Найденов. Той откри работна среща с кметовете на общини по повод предстоящия от 20 септември прием на проекти по двете общински мерки – 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и 322 „Обновяване и развитие на населените места”.

Найденов коментира, че има сериозен бюджет за усвояване по двете общински мерки и „изкушението е голямо”. По думите му не може да се дискредитира програмата, защото „лошото ченге ОЛАФ ни наблюдава”.

Найденов предупреди кметовете да не се поддават на провокации от „емисари”, които се опитват с да търсят лична облага, използвайки името на министъра. „Това са хора, които отиват и казват „Пращаме еди-кой си и трябва аз да взема обществената поръчка.” Аз затова се обърнах към кметовете и направих нещо, което не знам дали някой мой колега го е правил – дадох им мобилния си телефон. Получавам сигнали, че при някои от тях се появяват емисари, които спекулират или с моето име или с името на изпълнителния директор или с името на някой от екипите. Много финансови средства са сложени и доста големи интереси има”, каза министърът.

Найденов представи и новият зам. изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие" Димитър Симеонов. Той ще отговаря само за Програмата за развитие на селските райони.