Реалистични, с превес на очакванията за спад на лихвите по кредитите, но без големи корекции, подобни изводи за очакванията на читателите могат да се направят от редовната седмична анкета на DarikFinance.bg за бъдещото движение на лихвите по заемите до края на годината.

След достигнатите високи лихвени нива, вследствие на глобалната финансова криза мненията на финансисти и банкери по-скоро определят сегашните равнища по кредитите в България като таван, който, ако бъде преминат ще постави някои от кредитополучателите в затруднено положение, а това според някои мнения това вече е факт, особено при по-големите като размер заеми.

Дебатите за лихвените проценти в България се водят усилено през последните месеци и особено напоследък, но няма категорични становища дали може да се очаква понижение и евентуално с какъв размерът.

Аналогична е картината и сред потребителите, въпреки преобладаващите нагласи за спад на лихвите.

Според близо половината /49%/ от участвалите в анкетата на DarikFinance.bg, ако има някакво понижение то няма да бъде значително, а други 7 на сто смятат, че все още положителните сигнали не са достатъчни, за да предопределят низходящ тренд.

Около 1/3 от анкетираните очакват корекция надолу в рамките на 0.5% до 2%. Значително по-малко смятат, че ще има по-осезаеми намаления. 6 на сто от читателите смятат, че свиването на лихвите ще бъде с около и над 3 на сто, а 7% декларират падане на лихвите под равнището от 10 на сто.