От Националната агенция за приходите събощиха, че председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) Петко Сертов и Мария Мургина, изпълнителен директор на НАП са подписали Инструкция за взаимодействие.

Документът предвижда широк обхват от дейности като оказване на помощ и съдействие между двете институции, както и двустранен обмен на информация чрез свързани информационни мрежи. В документа е описано, че НАП и ДАНС ще извършват съвместни контролни действия и такива свързани с предотвратяване и разкриване на финансови и данъчни престъпления и нарушения.

Предвидено е НАП да предоставя на ДАНС достъп до информационната си система за извършване на справки. Достъпът до регистрите на НАП ще се осъществява чрез строг регламент на реда и начина, по който ще става това.

По искане на ДАНС служителите на НАП ще оказват съдействие при разследване на престъпления против данъчната или осигурителната система. ДАНС ще оказва съдействие на органите на НАП, като осигурява достъп до подлежащи на контрол обекти, както и при установяване на местонахождението на задължени лица, които се укриват.