Инспектори на Националната агенция за приходите и на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" започват съвместни проверки в цялата страна, съобщиха от НАП.

Комбинираните екипи ще следят дали се спазват трудовото, данъчното и осигурителното законодателство. Според статистически данни на двете институции множество фирми декларират, че съкращават служители, но те продължават да работят нелегално. Друг масов проблем е, че се полага труд без да е сключен трудов договор или трудовият договор е прикрит с граждански, пише в съобщението.

Съвместен екип от двете институции вече извършва анализ на данните от трудовите договори, регистрирани в НАП. Заедно НАП и ГИТ ще идентифицират онези рискови браншове и дружества, които да бъдат подложени на проверка. Туристическият бизнес също ще бъде проверяван, съвместни контролни действия предстоят в идните няколко седмици по цялото Черноморие, съобщават още от двете агенции.

Инспекторите на НАП ще проверяват дали за всички работещи в дадено предприятие са начислени и внесени дължимите осигурителни вноски и данъци. Освен това, служителите на НАП ще следят за укриване на обороти и за спазването на счетоводните изисквания от търговците.

Анализите на ГИТ за последните 9 месеца сочат, че случаите, в които работници полагат труд без да е сключен трудов договор, са се увеличили двойно. Санкцията за работодател, който допуска служители да работят за него без надлежно сключен трудов

договор, е 15 000 лв. за всеки. Освен това глоби в размер до 10 000 лв. ще налага НАП за укриване на обороти, а на некоректните фирми ще бъдат възложени и данъчни ревизии.