2 800 данъчни длъжници са получили разрешения за неотложно плащане през миналата година, съобщиха от приходната агенция. Така в хазната са постъпили 64 милиона лева.

Разрешенията за неотложни плащания са договори между държавата и длъжника, според които длъжникът погасява между 10 и 20 процента от задълженията си, а останалите средства се разсрочват, за да му останат свежи пари, с които да работи. За да се получи такова задължение, фирмата трябва да докаже, че ще работи по действителни договори и парите са й нужни за разплащане с контрагенти.

През миналата година са издадени два пъти повече разрешения в сравнение с 2008, което е довело до по-голяма събираемост на просрочените задължения.