Електронни формуляри на данъчната декларация за облагане на доходите на физическите лица и декларацията за корпоративни данъци вече са достъпни в интернет сайта на НАП.

Образците могат да се попълват електронно, да се разпечатат и да се подадат в офисите на приходната агенция. Декларациите и през 2011 година ще могат да се подават и по пощата с обратна разписка.

До 3 януари ще работи и електронната система за подаване на подоходни декларации по интернет с електронен подпис. В края на януари ще бъде пусната в експлоатация и услугата за попълване на декларации с баркод, при ползването на която всички изчисления се извършват напълно автоматично и грешките са изключени.

На сайта на приходната администрация са публикувани и служебните бележки за изплатени доходи, както и справката за извънтрудови правоотношения, които ще са нужни на счетоводители в първите дни на новата година.