От Националната агенция за приходите съобщиха, че до края на април 2008 г. година, когато е краят на данъчната кампания, ще бъдат пуснати 22 автоматизирани системи за управление на опашките. Те ще заработят в Пловдив, Варна, Стара Загора, Велико Търново и 7 от офисите на НАП в София.

Системите за управление на опашките са електронни устройства, които издават хартиен билет на всеки посетител на съответната административна структура. Билетът съдържа номер и указание за гишето, на което клиентът ще бъде обслужен. Електронни табла над всяко от гишетата показват номера на клиента, който предстои да бъде обслужен.

Предимствата на подобен род системи са значителни. Те дават възможност за получаване на детайлна информация за броя на клиентите във всеки един момент от работния ден, правят възможно пренасочване на посетители в зависимост от натовареността на гишетата, елиминират необходимостта клиентите на администрацията да изчакват реда си прави. В допълнение системите осигуряват пълна информация за натовареността на служителите, а чрез нея - и по-добри възможности за контрол.

Приходната агенция внедри за първи път система за управление на опашките в териториалната си дирекция в Бургас през 2005 г. Резултатите от близо 2 годишното й използване сочат, че средното време за обслужване на клиентите е намаляло двойно след въвеждането на системата, а потребителите са значително по-доволни.