На близо 40 милиона лева възлиза стойността на развалените от Национална агенция "Пътна инфраструктура"/НАПИ/ два договора, сключени от бившия изпълнителен директор на институцията Веселин Георгиев-Батко, съобщи настоящият шеф на ведомството Янко Янков.

Развалянето на договори е в следствие на два доклада на вътрешния одит, който е установил данни за свързани лица и конфликт на интереси. Изпълнителният директор Янко Янков се ангажира в близките дни да бъде публикувана подробна информация във връзка с договорите на братя Георгиеви.

Развалените през януари от агенцията договори са вследствие два доклада на вътрешния одит в агенцията. Първият доклад е с анализ на всички договори, сключени с трите фирми от Веселин Георгиев. Вторият одитен доклад съдържа анализ само на текущите от общия брой договори, сроковете, статута на договорите и финансовите условия по тях. Препоръка по този доклад е да не се правят плащания по тях, докато не приключи проверката на вътрешния одит.

Опитваме се да въведем ясни правила за работа, за да се избегне конфликт на интереси, коментира още Янко Янков.

До края на февруари имотните декларации на ръководството на пътната агенция ще бъдат на разположение на предварителния контрол на агенцията.

По отношение на проверката от страна на ЕК по програма ИСПА в агенцията бе съобщено, че подробен анализ и писмен отговор ще бъде получен до началото на март.