Посещенията на чужденци в България през юли 2009 г. се понижават на годишна база с 5.8% до общо 1.47 млн., съобщиха от Националния статистически институт.

От Европейския съюз по-малко посещения у нас са реализирали гражданите на Швеция с 41.8%, Румъния с 33.6%, Словакия с 28.1%, Финландия с 16.1% и на Белгия с 12.9%.

Същевременно по-съществено увеличение на посещeнията има от граждани на Испания с 49.2%, Гърция с 41.9%, Италия с 40.4%, Франция с 26.9%, Кипър с 25.4% и Германия с 25.3%.

От групата* Други европейски страни най-голямо е намалението на посещения на граждани от Норвегия с 37.8%, Сърбия с 33.6% и Турция с 30.8%.

Нарастване има при посещенията на граждани от Израел с 26.4, Русия с 11.6%, Украйна със 7.1% и други.

През юли посетилите страната чужденци с цел почивка и екскурзия формират най-голям относителен дял от общия брой посещения - 58.2%, следвани от транзитно преминаващите чужденци - 26.7%, със служебна цел - 8.6%, по други причини - 5.3%, и гостуване - 1.2%.

Посещенията на чужди граждани с цел екскурзия и почивка през юли 2009 г. са 856.7 хил., като най-голям е броят на туристите от Германия - 154.7 хил., Румъния - 79.2 хил., Русия - 65.1 хил., Полша - 62.9 хил. и Великобритания - 59.4 хиляди.

При транзитно преминаващите през страната най-голям е броят на турските граждани - 102.6 хил., следвани от гражданите на Румъния - 78.5 хил., на Германия - 39.4 хил., на Австрия - 20.9 хил.

Въпреки кризата от НСИ съобщават, че при пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2009 г. има ръст на годишна база от цели 14.2% до общо 522.5 хил.

Увеличение на пътуванията на българските граждани в сравнение със същия месец на 2008 г. има към Гърция с 63%, Португалия с 28.5%, Македония с 26.2%, Турция със 7.5% и Румъния със 7%.

Същевременно намаляват пътуванията към почти всички наблюдавани страни, като най-голям е спадът на пътуванията към Япония със 76.1%, Словения със 51.7%, Чехия с 47.4%, Финландия с 42.6%, Малта с 42.4%, Австрия с 32.9%, Кипър с 32.2%, САЩ с 29.5%.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези със служебна цел - 50.8%, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 25.8%, гостуване - 18.9% и други - 4.5%.

През юли 2009 г. българските граждани са осъществили 135.0 хил. пътувания с цел екскурзия и почивка, предимно към съседните страни, към Гърция - 51.4 хил., Сърбия - 19.8 хил., Румъния - 16.2 хил. и Турция - 14.5 хиляди.

*Групата „Други европейски страни” включва страните в Европа извън Европейския съюз.