Обявяването на 8 фирми в несъстоятелност искат публични изпълнители от отдел Събиране на НАП - Враца. През юни те са изпратили в дирекция Търговска несъстоятелност в Агенцията за държавни вземания - София искания за обявяване в несъстоятелност и облагателни документи, обосноваващи това решение.

Задълженията към хазната на осемте фирми от региона са 2 209 865 лева. Срещу тези дружества са образувани изпълнителни дела. Установено е, че нямат авоари в запорираните банкови сметки и не притежават движимо или недвижимо имущество.