Парите, затворени в депозити на домакинствата, продължават да се увеличават и през второто тримесечие на тази година и в края на юни общата им сума достига до 32.432 млрд. лв., държани в 12.262 млн. депозита. Забелязва се тенденция броят на банковите сметки да се редуцира, докато сумата, която българите държат в тях, продължава да нараства. 

Фирмите държат в банките 13.806 млрд. лв. в общо 482.3 хил. депозита, показва последната статистика на Българска народна банка. Ръстът им спрямо същия период на предходната година е 5.3%, което е забавяне спрямо годишния ръст от 9.9%, отчетен в края на първото тримесечие на годината.

Банките са кредитирали бизнеса с 129.3 хил. заема за общо 34.310 млрд. лв., което е нарастване с 6.8% спрямо края на второто тримесечие на 2011 година. В края на март годишният прираст на кредитите бе 5.7%, което показва по-охотно кредитиране от страна на банките.

При домакинствата обаче кредитирането се забавя и в края на второто тримесечие раздадените кредити са общо 2.577 млн. броя за общо 18.761 млрд. лв. Размерът им намалява с 1.2%.