Корпоративни облигации с номинална стойност 5 милиона лева издаде Насърчителна банка. Емисията необезпечени ценни книжа ще се предлагат при условията на частно пласиране, информират от финансовата институция.

Параметрите на емисията са съобразени с факта, че това е нов за банката инструмент,с който ще се финансират дейности.

Годишният лихвен процент, който ще носи всяка една от облигациите, е 4,75 %, като срокът им е двугодишен с плащания на всеки 3 месеца.

Наред с първото в историята й издаване на облигации, банката е предприела и стъпка по трансформиране в Банка за развитие.