Облигационен заем в размер на 5 млн. лева предприема Насърчителна банка АД. Това става ясно от публикувано в Държавен вестник съобщение.

Финансовата институция ще издаде емисия облигации, чийто срок на падеж започва да тече от 2 ноемри 2007 година. Годишният лихвен процент е определен на е 4.75% с плащания на всеки три месеца- 2.II.2008, 2.V.2008, 2.VIII.2008, 2.XI.2008, 2.II.2009, 2.V.2009, 2.VIII.2009 и 2.XI.2009 година.

Корпоративна банка АД ще обслужва плащанията по облигационния заем. Управителният съвет на Насърчителна банка свиква първото общо събрание на облигационерите на 3 декември.