Цялата лична вноска към пенсионните фондове от 7% да отива във втория стълб на пенсионната система. Този вариант се обсъжда от работодателите, синдикатите и правителството за реформи в пенсионната система. Това съобщи социалният министър Тотю Младенов. Той уточни, че тази промяна ще важи единствено за хората, които тепърва излизат на пазара на труда.

Младенов допълни, че крайната цел на правителството е да се постигне един разумен пенсионен доход от около 65% от работната заплата. Това обаче може да бъде постигнато след години, когато бъде постиганата стабилност на пенсионната система.

Младенов допълни, че не е пазарен принципът да се забрани на работодателите да уволняват хора, на които им остават три години до пенсиониране. Вместо това правителството е предложило на синдикатите и работодателите да се обмислят стимули, които да насърчават работодателите да внасят повече пари в частните пенсионни фондове, така че ако човек остане без работа няколко години преди пенсия да е гарантирано, че ще може да си осигури достатъчен доход, за да живее нормално.