Ръководството на "Български пощи" ЕАД няма да прави масови съкращения. Това се посочва в становище на Пламен Павлов, главен изпълнителен директор на "Български пощи" ЕАД.

В "Български пощи" ЕАД е направено изследване за натоварването на работните места, което е установило недостатъчна натовареност на част от персонала в периода на изготвянето.

Новото ръководство на дружеството е спряло прилагането на резултатите от това изследване, тъй като работи усилено за сключване на нови търговски договори.

Работата по тези договори ще осигури необходимата заетост на голяма част от служителите, се казва още в становището.

Реорганизации или съкращения в дружеството ще се извършват само след предварително съгласуване със синдикатите, съгласно условията на подписания от ръководството на дружеството колективен трудов договор.

"Български пощи" ЕАД очаква да получи от държавата и полагащата се по Закон компенсация за несправедливо понесена финансова тежест за 2011 г., определена от КРС на 22,75 млн.лева. Това значително ще подобри финансовите показатели на дружеството", се казва в становището.