Едва ли има спор, че една от най-конвертируемите стоки на БФБ, е доверието. Инвеститорите купуват не само с очаквания за бъдеща по-висока пазарна стойност на акциите, но и вяра в уменията на мениджърския екип на дружеството, чийто код добавят в портфейла си. И макар да е голямо старанието на някои компании в задраскването на разлики с фирмите, търгувани на Уолстрийт или Лондон, публичността у нас далеч не е онова, което е тя в онези страни, на които искаме да приличаме.

В значителна част от случаите прозрачното управление се свежда до спазване буквата на закона и ни на йота по-нататък. Пример за това са крайните срокове за подаване на финансови отчети, които най-редовно биват неглижирани от значителна част от дружествата.

Показателна за това бе статистиката от началото на месец март, когато списъкът от закъсняващи с предаване на отчетите, наброяваше 36 компании. От борсата въобще не отвориха дума за санкции, макар по правилник да се предвиждат и такива. Мотив за толеранса към нередовните бе, че винаги имало такива случаи и цифрата е в рамките на обичайното.

Отделен е въпросът, че одиторските проверки на изнесените данни коригираха доста съществено окончателните данни при някои компании, реакции на което не последваха.

Освен отчетите, публичните дружества имат задължение и към публиката, която трябва да бъде надлежно и системно информирана за това как се развиват с капитала, набран от инвестиционната общност. В голямата си част новините се пилеят измежду n на брой сайтове и вестници, като лутаницата не е най-голямото зло за отделния акционер. От 1 март насам много от задължителните за публикуване информации се изсипват в безобразен вид и навяват не толкова на стриктност по изпълнение на задълженията, колкото на отбиване на номер.

Често в X3 News се пускат некачествени, снимани сякаш с камерата на мобилен телефон, протоколи от общи събрания на акционерите, за които от управата на X3 вдигат рамене и обясняват, че законът не им дава право да поправят подаваните материали от емитентите.

Съвсем малка част от съобщенията пък минават през PR агенции, които им придават лъскав вид. До голяма степен може да се каже, че формулата проработи за Трейс Груп Холд АД, която счупи рекордите със своето IPO, зад медийното отразяване на което застанаха от консултантската агенция AAA Communications. Маркетингът проработи и за редица дружества като Девин АД, която още преди излизането си на борсата потърси услугите на професионалисти в бранша.

Това е основното, за което една компания трябва да помисли и да се подготви преди да вземе решението да стане публична, смята Валя Чилова, управляващ партньор в МАРКЕТОР. Във високо конкурентния пазар на публичните компании имиджа и репутацията са всичко. Репутацията е толкова важна за една публична компания, колкото и нейният отчет за приходите и разходите, смятат още специалистите по PR.

Според Тони Марков от AAACommunications доброто представяне на едно дружество в медиите решава до голяма степен и неговите резултати на борсата. Според него обикновено лошите новини са това, което тласка дружествата към търсене на професионален консултант. Това винаги усложнява работата, защото тогава нямаме много време за реагиране. В същото време все още има хора, които си мислят, че могат да забранят да се пише за тяхната фирма, когато се случи нещо лошо. А тези ситуации са подобни на ситуациите в личния живот на всеки човек, да можеш от минуса да извадиш плюс. От грешката да извлечеш поуки, да стъпиш на тях, да не ги повтаряш и да продължиш да се развиваш успешно, носейки ползи и на себе си, и на партньорите си.

Много често компаниите очакват всичко да се движи от агенцията, която са наели, а всъщност това е процес, в който участват много активно най-високите нива на мениджмънта в дружествата. PR-ът е толкова по-ефективен, колкото по-високо е поставен в йерархията на организацията, смятат от бранша.

Специалистите не приемат критиките на журналисти, че посредничеството им бави комуникацията с дружествата емитенти на ценни книжа. Бъдете сигурни, че ако за да изготви едно прес съобщение на една компания й трябват часове, ние реагираме за минути. На нас това ни е работата - да следим нещата в развитие, да сме готови с бек граунд и да дадем на медиите информацията такава, каквато им е необходима, по същество, а не напудрени картинки или неразбираеми факти.

***

AAA Communications е създадена на 1 ноември 2004 и се специализира в корпоративния PR на публични компании. Неин основател е Тони Марков, който има дългогодишен опит като журналист и брокер.Агенцията е един от основните организатори на национални конференции и други обществени мероприятия, касаещи инвестиционната дейност в България. Сред клиентите, доверили се на AAA Communications за корпоративния им PR, е дружеството, записало рекорд по интерес със своето IPO - Трейс Груп Холд АД, ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ и други.

МАРКЕТОР е водеща компания в областта на корпоративните комуникации и маркетингови консултации. Основана е през 2004 година в София. През последните години компанията стои зад дружества като Девин АД, Свилоза АД, Оргахим АД, както и инвестициони компании като Първа Финансова Брокерска Къща. Специалистите по връзки с инвеститорите ежедневно следят развитието на икономическото и финансово състояние на дружеството емитент, стриктно следят за изготвянето и представянето според законовите изисквания на финансовите отчети и другата регулирана информация за дружеството пред Комисията за финансов надзор, БФБ и обществеността.

* Материалът не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.