От вчера мечите настроения владеят както международните капиталови пазари, така и Българската фондова борса. И по време на днешната търговска сесия властва песимизма, като разпродажбите продължиха, а това доведе до спад на индексите.

SOFIX понижи стойността си с 1.07% до 598.51 пункта. Спадът при BG-40 бе с 1.33% до 159.13 пункта. BGTR30 е надолу с 2.52% до 410.80 пункта. Най- големият губещ днес бе индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT. Той загуби цели 6.89% до 57.19 пункта.

Днес се сключиха 1 800 сделки. Най-търгувани бяха акциите на Химимпорт, най-голямо поскъпване регистрираха книжата на Софарма /+9.49%/, а най-много загубиха тези на Хидроизомат /-24.32%/, сочи модулът В реално време. Формираният общ оборот за деня е 5.434 млн. лв., а пазарната капитализация на борсата е 14.040 млрд. лева.

За спада на АДСИЦ индексът допринесе понижение в цената на акциите на Адванс терафонд и Фонд за недвижими имоти България. Книжата на първото дружество загубиха 18.81% до 1.20 лв., а на второто – със 17.96% до 0.90 лв.

На страната на губещите се наредиха още Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИ, където спадът бе със 6.49%, както и на ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ, където понижението бе с 8.16%.

Мечите настроения не пропуснаха и сините чипове.

С 4.65% се понижи пазарната оценка на Спарки Елтос, а средната цена, на която се търгуваха книжата е 4.10 лв. Акциите на Оргахим и Топливо загубиха респективно 4.28% и 4.09% до средна цена от 105.20 лв. и 9.60 лв. При разпродажба на 80 026 лота на Химимпорт, понижението по позицията бе с 4.28% до 3.69 лв.

На различни територии се търгуваха книжата на финансовите институции. Ръст от 2.33% отчетоха ценните книжа на Българо-Американска Кредитна Банка до средна цена от 22 лв. На другия полюс останаха книжата на ентрална кооперативна банка, които загубиха 0.98% до 2.11 лв.

За спада на широкия измерител допринесе понижение в цената на акциите на Мостстрой. Пазарната оценка на пътностроителната компания се понижи с 12.55% до 8.92 лв. Трейс груп холд загуби 0.87% до 54.10 лв.

С 11.88% поевтиняха и акциите на Полимери до 2.16 лв. На страната на губещите са още ЕМКА, ТК Холд, ЗД Евро инс, Еврохолд България, Билборд, Енемона, Петрол и други.

Дяловете на Монбат останаха да се търгуват без промяна на ниво от 6.80 лв., както и тези на Оловно цинков комплекс.

С ръст днес се търгуваха книжата на Софарма. Те се повишиха с 9.49% до 2.37 лв. при изтъргувани 47 449 лота.

Ръст отчетоха още Неохим и Калоин, като покачването бе съответно с 1.53% до 69.70 лв. и 0.18% до 5 лв.

Акция на деня

По позицията на Първа Инвестиционна Банка днес се прехвърлиха 129 855 лота. Разпродажбата доведе до спад в средната цена от 4.02%. Средната цена, на която се търгуваха акциите бе 3.84 лв.

* Как премина сесията в петък може да проследите в хронология тук