Прехвърлянето на отговорността между дружествата няма да реши проблема с капацитета на електропреносната мрежа в района на Бургас. Така от Националната електрическа компания /НЕК/ коментираха разпространеното на 16 август 2010 година изявление от ЕВН България във връзка с нарушенията на електроснабдяването по Южното Черноморие и в което се казваше, че проблемите идват от „мрежата високо напрежение и липсата на инвестиции в съоръженията в този регион през изминалите години от страна на оператора на мрежата високо напрежение”.

От НЕК задават въпроса защо електроразпределителното дружество сключва непрекъснато договори за присъединяване към мрежата с безбройните нови хотели и взема парите на клиентите си, след като е наясно, че електропреносната мрежа в региона няма такава мощност и не отговаря на всички технически изисквания за свързване на обекти на потребители.

Компанията също така уточнява, че заедно с Електроенергийния системен оператор /ЕСО/ не носят отговорност за подписването от страна на ЕВН България Електроразпределение АД на изключително голям брой договори за присъединяване към мрежата без това да е съгласувано с тях.

Според Закона за енергетиката и издадената лицензия на ЕВН България Електроразпределение АД, при осъществяване на дейността си лицензиантът е длъжен да отчита интересите на потребителите, като спазва реда и условията за тяхното присъединяване, предвижда възможните затруднения и опасност от нарушаване на електрозахранването и осигурява оперативното управление, координиране и контрол на мрежата. Считаме, че не е редно ЕВН да коментира липсата на инвестиции от страна на НЕК ЕАД, когато самото електроразпраделително дружество не прави такива за изграждането на собствен електропровод и електроразпределителна инфраструктура, които ще решат трайно проблема с повишената консумация на електроенергия в пръстена Бургас – Старо Оряхово, допълват от НЕК.

Не е тайна за никого, че ЕВН имат сериозни проблеми по отношение качеството на предлаганите от дружеството услуги в този регион, продължават от електрическата компания. Натрупаните проблеми не биха могли да се решат за няколко дни защото изискват задълбочен анализ и вземане на спешни мерки. За да се решат натрупаните през годините проблеми е нужен диалог между всички страни, заключават оттам.

От НЕК допълват, че са декларирали готовност да участват активно в разговори с всички заинтересовани страни за решаването на възникналите проблеми на масата на преговорите.