Националната електрическа компания /НЕК/ състави програма за приоритетна рехабилитация и подмяна на обекти от електропреносната мрежа, съобщиха от дружеството.

Рехабилитацията ще бъде поетапна, като целта й е да сведе до минимум опасността от аварии, подобна на тази по електропровода Галатея между подстанциите Старо Оряхово и Лазур.

Планът за действие е бил обсъден на заседание на оперативното ръководство на НЕК.

Първата краткосрочна стъпка е подновяването на съществуващата мрежа в Североизточна България. Част от проводниците там ще бъдат подменени със свръхпроводими. Те ще увеличат два пъти преносната способност на мрежата.

Започнала е и подмяната на част от мрежата в района Шабла-Каварна.

На срещата е било отчетено, че липсата на значими инвестиции в преносната мрежа досега е довело до сериозни проблеми, които са наслагвани от години.

В съобщението се посочва, че в НЕК няма стратегия за развитие на мрежата, за да могат да бъдат поети огромните електрически товари, свързани с присъединяването на вятърните електроцентрали в региона на Североизточна България, както и със завишеното потребление на електроенергия в районите на най-големите летни курорти, където през туристическия сезон натоварването на мрежата е огромно.