Продажбите на нови жилища в САЩ неочаквано за анализаторите отбелязаха спад през декември, давайки признаци, че правителствените програми за подпомагане чрез данъчни стимули може да и не успеят да компенсират спада на търсенето.

Покупките падат със 7.6% до средногодишните 342 000, най-ниско ниво от март 2009 г. насам, сочат данните на Министерството на търговията.

За цялата 2009 г. продажбите падат с 23% до най-ниската стойност от 1963 г. от 347 000. Bloomberg