Поетапно пускане на производствените мощности е започнал Неохим АД. По този начин химическият комбинат навлиза в цикъл на нормален производствен процес, съобщават от дружеството.

В Неохим АД стартира и проект за внедряване на управленска интегрирана информационна система, която е базирана на стандарта SAP ERP. Първоначално тя ще обедини в обща база данни бизнеспроцесите от най-важните функционалности от управлението и дейността на фирмата.

Покриват се 6 модула: материално стопанство, продажби и дистрибуция, планиране и отчитане на производството, поддръжка  и ремонт на съоръженията, финансово счетоводство и контролинг. За изпълнител на проекта е избран Сименс ЕООД.

В днешната сесия сделки с книжа на димитровградския комбинат няма.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!