Със загуба от 18.935 милиона лева приключва 2009 г. Неохим, или 6.84 лева на акция, сочат данните от годишния консолидиран отчет на дружеството.

Значителен е спадът на приходите на димитровградския торов завод – от 277.266 милиона лева през миналата година до 95.485 милиона лева през миналата /-65.56%/.

От компанията обясняват, че през 2009 година продажбите на амониев нитрат са намалели драстично  в  сравнение  с обичайните за дружеството обеми на реализация от предходните години, които  са от порядъка на 450  000 тона годишно.

В сравнение с 2008 година, през която са били реализирани 500 694 тона,  то през 2009-та е отбелязaн спад в размер на 53.43%, като общата реализация на дружеството през годината е била 233 166 тона.

Приходите на Неохим от дейността за отчетния период са  108.594  милиона лева,  от  които  с относителен дял 84.01% са приходи от продажби на продукция за 91.233 милиона лева. Спрямо предходния период приходите от продажби са намалели със 180.875 милиона лева.

В структурата на приходите от продажби на продукция е  намален  делът и на  вътрешния пазар, и на износа, сочат още данните от отчета на дружеството.

Лошите резултати могат да бъдат обосновани, от една страна с икономическата . От друга страна, загубите могат да се оправдаят и с  изключително  високите  цените  през  годината  на природния газ в България на фона на преобладаващите през годината незапомнено ниски цени на тази суровина в други части на Европа и света, допълват от завода. 

През 2010 година се очаква продажбите на амониев нитрат да бъдат значително увеличени в сравнение с 2009-та  и  да  бъде достигнат  обем  в  размер  на  360  -  400  000  тона, реализирани равномерно на вътрешния и международните пазари, прогнозират от Неохим.

Очаква се също така да бъдат осъществени продажби на продукта на международните пазари, особено в началото и края на годината,  като те ще представляват около 40-45%  от  общия  пазарен  дял  за  2010-а.  Очаквани постъпления за периода са в размер на 130-140 000 000 лв., допълват от дружеството.