Неохим пусна производствените си мощности, става ясно от съобщение на димитровградската компания, публикувано на сайта на БФБ.

В него се казва още, че дружеството е навлязло в цикъл на нормален производствен процес.

Също така започва и продажбата на амониев нитрат и смесени
торове, като наличностите в складовете на дружеството са достатъчни като количество и вид да обезпечат нуждите на селскостопанските производители през сеитбената кампания 2009/2010 г.

В началото на месеца, когато започна поетапно пускане на мощностите, възникна инцидент, при което е била нужна намесата на екип от областната противопожарна служба. Тогава се е самозапалила поточна линия  в амонячния цех, а най-вероятната причина е изтичане на азото-водородна смес. В момента на инцидента цехът е работел и в него е имало работници. Огънят беше овладян незабавно, без да нанесе материални щети. След отстраняване на неизправностите, цехът поднови работа.