Незавършени инфраструктурни проекти, които са били финансирани по приключващия в края на годината “стар” програмен период, ще се финансират със средства по “новите” еврофондове. Това става ясно от писмо на вицепремиера по еврофондовете Томислав Дончев до ресорната парламентарна комисия на парламента, с копие от което БГНЕС разполага.

По този начин бюджетите по стартиращите сега “нови” европрограми на практика ще се намаляват с около 15%. Вместо за изцяло нови проекти, ще се наложи да се реализират плащания за недовършени в първия за страната програмен период на европейското финансиране. От документа става ясно, че правителството не желае да предостави на депутатите точните данни за очакваните загуби по трите програми с най-високи бюджети – “Транспорт”, “Околна среда” и “Регионално развитие”.

По Оперативна програма “Транспорт” за 2015 г. трябва да бъдат сертифицирани общо 473 млн. лв. За да не се стигне до загуба на средства в оставащите малко повече от два месеца проектите, които са в сферата на ж.п. и транспортната инфраструктура, трябва да бъдат финализирани. Тъй като това няма как физически да стане възможно, не малка част от парите за довършването им ще трябва да дойдат от държавния бюджет или от ОП “Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020, по която трябва да се финансира довършването на АМ “Струма” в района на Кресна, Третия метродиаметър на софийското метро и реновиране на част от ж.п. мрежата.

По Оперативна програма “Околна среда” ще бъдат загубени поне 163,5 млн. лв. в края на тази година. Очакванията са, че поне 14 от проектите за подновяване на ВиК-мрежата в различни общини в страната, които трябваше да приключат тази есен, ще бъдат завършвани и догодина, но със средства от новата европрограма. От документа става ясно, че още около 234 млн. лв. от проекти по ОПОС, които са били забавени ще бъдат платени със средства от бюджета. Тези средства не се възстановяват от Брюксел.

106 млн. лв. няма да бъдат усвоени по Оперативна програма “Регионално развитие”. За да намали загубите, в последните месеци Управляващият орган на ОПРР е предприел редица мерки за сключване на договори за финансиране на т.нар. “резервни проекти”, не е ясно обаче какъв ще е окончателният ефект от спешните мерки.

Под 10 млн. лв. ще са загубите към края на годината по Оперативна програма “Конкурентноспособност” става ясно от анализа, който депутатите от Комисията по контрол на еврофондовете са получили преди две седмици, но който не е оповестен публично.

Близо 2 млн. са очакваните загуби по Оперативна програма “Техническа помощ”, а по Оперативна програма “Административен капацитет” се очаква да не бъдат усвоени около 11 млн. лв.

Традиционно по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” не се очаква автоматично освобождаване на средства в края на 2015 г. Това е програмата, която е с най-добри темпове на усвояване на средства, които са верифицирани от Европейската комисия.

До момента България е загубила по Програмата за развитие на селските райони над четвърт милиард лева, става ясно още от писмото на вицепремиера Томислав Дончев. Очакванията са, че само за 2015 г. загубата ще е в размер на поне 128 млн. лв. Като основната причина е неспособността на общините да усвоят полагащите им се средства.

“Реалистичният окончателен размер на загубата на средства по ПРСР за програмен период 2007-2013 г. е около 402 млн. лв. или по-малко от 8% от бюджета на програмата”, сочат данните на Управляващия орган на програмата. Изготвен е и анализ, според който неизплатените към земеделските стопани средства от стария програмен период, ще се платят с пари от 2014-2020. Прогнозата е за около 283 млн. лв.

Загубата по програмата за рибарство за периода 2007-2013 е в размер на 33,7 млн. лв.

Един от мотивите на финансовия министър Владислав Горанов да поиска актуализация на бюджета за настоящата година, в размер на близо 900 млн. лв., са плащания по приключващия програмен период.

От справка на темповете на усвояване на еврофондовете, актуална към края на септември 2015 г., стана ясно, че България е разплатила над 2 млрд. лв. от приключващия период с пари от националния бюджет. Не е ясно, колко от тези средства ще бъдат признати от Европейската комисия, а на следващ етап и възстановени.

Очакванията са България да не успее да усвои между 10-15% от еврофондовете от програмен период 2007-2013. В момента България е на пето място по неусвояване на еврофондовете от приключващия програмен период или на 24-то място по размер на усвояване от 28-те държави-членки на ЕС.