Синергон холдинг АД отчита консолидирана печалба за деветмесечието на годината в размер на 7.658 млн. лв., става ясно от предоставения на БФБ-София отчет на дружеството. За същия период година по-рано дружеството отчита печалба от 7.997 млн. лв.


Нетните приходи от продажби за първите девет месеца нарастват до 257.084 млн. лв. спрямо 245.797 млн. лв. за разглеждния период година по-рано.


Нарастват разходите по икономически елементи като от 229 млн. сега те са 245.858 млн. лв.


До 288 млн. лв.намаляват активите на холдинга спрямо 292.8 млн. лв. за предходния период.

Основният капитал на дружеството е 18.359 млн. лв., докато собственият – 226.531 млн. лв.

Днес книжата на дружеството поскъпнаха с 2.40% до 14.92 лв.