Българо-американската компания FinAnalytica, разработваща аналитичен софтуер за инвестиционни и рискови фондове, е вторият проект в портфейла на NEVEQ. Първият рисков инвестиционен фонд, фокусиран върху ИТ компании в Югоизточна Европа ще вложи в компанията 5 млн. щ. д. В основата на аналитичния софтуер Cognity е статистически модел, патентован от българския проф. Светлозар Рачев. Чрез него се събират и обработват финансови данни и показатели от различни източници. След това софтуерът прави цялостна оценка на риска и помага за оптимизирането му. По този начин позволява изграждането на успешна стратегия за максимална възвръщаемост на инвестициите.

С вложението си NEVEQ придобива близо 50% от FinAnalytica. Средствата ще отидат за разширяване функционалността на Cognity и за бизнес развитие на компанията.
Очакванията са за възвръщаемост на инвестицията в период от 3 до 5 години.

NEVEQ стартира активната си дейност през юни 2007 г. с първоначален капитал от 22,5 млн. евро ориентиран към компании базирани в Югоизточна Европа, които разработват и предлагат технологични продукти и услуги за глобалния пазар на ИТ. 40% от капитала на NEVEQ е привлечен от американски инвеститори, 20% от швейцарски, 20% от ЕБВР, а останалите акционери са български и австрийски частни инвеститори. В началото на 2008 година фондът ще завърши втория кръг от набиране на капитал и ще удвои портфейла си до 40 млн. евро.