Никой няма да избегне по-строгия финансов надзор в ЕС, предупреди комисарят по вътрешния пазар Мишел Барние. Същевременно той посъветва финансовата индустрия да не се безпокои относно новия регулаторен режим.

Думите на Барние са насочени на първо място към Лондонското Сити, където вече недоволстват заради неизгодния ефект от централизирането на контрола върху бизнеса на хедж фондовете, особено в търговията с деривативи и неяснотата около ограниченията за късите продажби.


В петък евродепутати и дипломати постигнаха принципно споразумение за новата рамка на надзора на банките и финансовите пазари в региона. Още във вторник финансовите министри се очаква да дадат съгласието си за нея.

Според предложенията, ще се основат три нови надзорни органа на ниво ЕС: отговарящи за банковия сектор, за застраховките и за пазара на ценни книжа. Те ще се ръководят от общи за ЕС технически правила и стандарти.

Същевременно не се предвижда директен надзор на конкретни компании от европейските органи. Задължението за това остава на националните надзорни служби.

Европейската централна банка ще играе ключова роля в новата система на регулация и надзор, затова се очаква Жан-Клод Трише също да даде благословията си.

Според еврокомисар Барние, с новата регулативна рамка ще се постигне повече прозрачност в търговията на финансовите пазари, както и стандартизиране на финансовите продукти. Тя е интелигентна, а не дискриминационна, твърди Барние.

За финансовите институции обаче ще стане по-сложно да регистриат деривативните продукти, които биха искали да продават на пазарите.

Официално предложенията за новия банков надзор ще бъдат обнародвани на 15 септември. Засега в Брюксел циркулират чернови варианти.

Според Мишел Барние в момента надзорът върху финансовия сектор не е достатъчен. Финансистите в Сити са една от силните страни на Европа, но в техен интерес, както и в интерес на цяла Европа, е те да бъдат подложени на регулация.

Според еврокомисаря, САЩ вървят в същата посока. FT