Търговската сесия днес отново приключи с понижения за двата основни индекса SOFIX и BG-40. По-старият борсов измерител загуби 0.31% до 1 644.32 пункта, а по- младият му събрат падна с 0.18% до 515.43 пункта.

На противоположния полюс бяха новите индекси BGREIT и BGTR30, като първият прибави 0.61% до 100.14 пункта, а вторият – 0.73% до 1 060.30 пункта.

И по време на тази сесия мечките преобладаваха над биковете. Книжата на Централна кооперативна банка АД приключиха търговията със спад от 3.51% до средна цена от 9.06 лв. Към тях се присъединиха и тези на Индустриален холдинг България АД, Албена АД и Елана фонд за земеделска земя АД. Разпродажба на 55 281 акции на дружеството с най-голям free float в SOFIX доведе до спад в средната цена от 2.86% до 10.88 лв. Курортният комплекс загуби 2.45% до 109.26 лв., а на дружеството за инвестиции в земеделска земя – с 1.90% до 2.06 лв.

Силен ръст записаха книжата на Петрол АД, като средната цена прибави нови 5.04% до 4.59 лв.

Над 116 хил. ценни книги на Първа инвестиционна банка АД бяха прехвърлени днес, а средната цена за лот достигна 10.98 лв. или покачване с 0.37% спрямо търговията в петък.

При слаба търговия книжата на Мостстрой АД и Холдинг пътища АД също отбелязаха поскъпване съответно с 2.74% до 2 188.75 лв. и 2.10% до 35 128.57 лв., а изтъргуваните количества бяха едва осем и седем лота.