„Помощи, съгласно нотифицираната нова държавна помощ за подпомагане на тютюнопроизводителите, може да се очаква при бюджетна възможност, а такава в момента няма", каза председателят на земеделската парламентарна комисия Десислава Танева по повод напрежение сред производителите. Четирима депутати от ГЕРБ са въвели промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия, в които се либерализира изкупуването на продукцията. В момента тютюн имали право да изкупуват 17 лицензирани фирми. Европейският съюз има политика на ограничаване на помощите за отглеждане на тютюн и неговите изкупни цени в съседните страни се вдигнали.

 

„Когато за тази дейност няма лиценз, следва на пазара да влязат нови търговци и производителите да получат по-справедлива цена", коментира Танева. Миналата година беше последна от тригодишния период за национални плащания на тютюнопроизводители. След много протести и актуализация на бюджета им бяха платени 116 милиона лева.

 

Танева информира, че на 14 декември започват плащанията на земеделските производители на глава животно. За да получат парите обаче, фермерите трябва да платят всички свои задължения към НАП до 30 ноември. До тази дата те трябва да бъдат отбелязани в данъчната система, че нямат публични задължения.